Jeg tilbyder kompetent og prisbillig juridisk hjælp til kommuner og private. 

 Foreigners welcome.

Den sociale jurist, din egen sociale jurist eller din egen husjurist - her og nu hjælp.

 

Professionel bisidder eller partsrepræsantant.

 

Aktuelt de nye fattigdoms skabende regler:

 • 225 timers regel.
 • Det moderne kontanhjælps loft.

 

Uden at lyve det mindste, så er jeg meget imod de nye regler der efter min mening gør fattige mere fattige, og rige bliver mere rige.

Nogle kommuner læser denne sætning helt anderledes end jeg gør:

 Citat fra vejledning om 225 timers regel. " Personer, hvis arbejdsevne er så begrænset, at de ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked (en stor del af de aktivitetsparate modtagere af hjælp), er dog undtaget fra 225-timersreglen."

 Hvordan læser du den?

 

Jeg tilbyder nu også private at få gennemgået sager fra kommune eller andre myndigheder. Lægekonsulent udtalelser granskes grundigt i forhold til lægelige papirer.


Har I opgaver der ligger og venter, så send dem til mig.

Husk, tre mapper, today, tomorrow and too difficult send it to Kaj O.

Mere end en Hot line.

Jeg svarer helt igennem - vejleder og rådgiver lige til det yderste.

Har i brug for en erfaren jurist/sagsbehandler her og nu?  Beskæftigelse eller servicelov, eller andet.

Er der sager der brænder på?
Klagesager der er tvivl om.
Har I tvivl om I gør det rigtigt?

Nyt: Alle regler om beskæftigelsesrettede tilbud fleksjob/ fastholdelsesfleksjob, m.m. og den nye sygedagpengereform, behandles og der tilbydes kursus. 
NB: Sygedagpengereform. 

Jeg tilbyder juridisk konsulentarbejde indenfor hele det socialretlige område. Viden og respekt om grænserne for myndighedsregler tilbydes.

Områder:

 • Sagsbehandling generelt. Korrekte afgørelser og klager. 
 • Tabt arbejdsfortjeneste.
 • Beskæftigelse og kontanthjælpsreformen
 • Fleksjob/fastholdelsesfleksjob,
 • Mellemkommunal refusion.
 • Pension
 • Seniorførtidspension,
 • Biler efter servicelovens § 114, også inkl. beregninger af lån og gældsbrev,
 • Boligændring/skift efter servicelovens § 116.
 • Merudgifter § 100.
 • Sygedagpenge, den administrative del og gennemgang af påklagede sager.
 • Uddannelseshjælp/kontanthjælp og andet relateret.
 • Gennemgang af paradigmaer.

og meget andet.

Jeg laver gerne ansøgninger om familiesammenføringer og fornyelse af opholdstilladelser m.m.

 

Mine kerne områder er fortsat servicelovens § 112/113, § 114 og boligændringer/skift. Stort kendskab tilbydes.

Jeg laver, med mellemrum, et nyhedsbrev om interessante emner, afgørelser eller nye regler. Jeg sender nyhedsbrevet til kunder, kommende kunder, tidligere kunder og interesserede.  

Ring/skriv og hør nærmere. 

 

Kontakt:

Kaj Overgaard,  ring 40861028