Hverdags Jura og billig hjælp.

Image result for clipart law

Den sociale jurist, din sociale jurist med hurtig retshjælp eller din husjurist, og gældsrådgiver.

Bisidder eller partsrepræsentant.

Ring og hør.

Testamenter til billigste pris. Almindelige testamenter kr. 495,00. 

Foreigner with problems in Danish law is welcome. Familiesammenføring og fornyelse af opholdstilladelser!

Er du utilfreds med en afgørelse eller lignende du har fået, så brug mig.

Er du sur i en handel, så ring.

Har du ret, så kan jeg fortælle dig det, og vi kan forfølge sagen til den er færdig.

Har du uret/delvist ret, så kan jeg fortælle dig det, og vi kan finde den bedst mulige løsning for dig. Tilbud kr. 495,00, så kikker jeg en almindelig sag igennem, og ser om du har noget at klage over.

 

 

Jeg tager mig af stort set alle sagsområder som en familie kan have brug for. Her og nu.

Uden at lyve det mindste, så er jeg meget imod de nye regler, der efter min mening gør fattige meget mere fattige, og rige bliver meget mere rige. Og nogen kommuner læser dette helt forskelligt:

 Citat fra vejledning om 225 timers regel. " Personer, hvis arbejdsevne er så begrænset, at de ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked (en stor del af de aktivitetsparate modtagere af hjælp), er dog undtaget fra 225-timersreglen."

Hvordan læser du det?

 

og

 

 • 225 timers regel.
 • Moderne kontanthjælps loft.
 • og alt retshjælpsagtigt, i en mere grundig version med tid nok, bankbesøg m.m.
 • Afgørelser fra kommune og andre myndigheder og klager. 
 • Tabt arbejdsfortjeneste.
 • Ressourceforløb og periode.
 • Ledighedsydelse
 • Revalidering
 • Vurdering af lægekonsulentens udtalelse i forhold til de lægelige oplysninger,
 • Beskæftigelse og kontanthjælpsreformen,
 • Fleksjob/fastholdelsesfleksjob,
 • Pension/seniorførtidspension,
 • Biler efter servicelovens § 114
 • Boligændring/skift efter servicelovens § 116.
 • Merudgifter § 100.
 • Sygedagpenge, den administrative del og gennemgang af påklagede sager.
 • Ansøgninger, ex. sommerhusregel for udlændinge.
 • Professionel bisidder.

 + ansøgninger om familiesammenføringer og fornyelse af opholdstilladelser.

 Mine specialer er hele serviceloven.

 • hjælpemidler § 112/113
 • handicapbiler § 114
 • boligændringer § 116

m.m.

hele det beskæftigelses rettede område, inkl. pensioner, fleksjob, ressourceforløb m.m.

Skal du til ubehagelige møder, så tag mig med for at sikre dine rettigheder og at du bliver korrekt behandlet. Bisidder eller partsrepræsentant.

 

 

Rådgivning til private tilbydes.

Jeg tager mig af alle mulige og umulige spørgsmål indenfor social og familie lovgivningen.

Handicap

- hjælpemidler, biler, bolig m.m.

Pension

Sygedagpenge

Voksne

- merudgifter m.m.

Børn,

- merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler, m.m.

 

Uforståelige breve fra advokat eller kommune, vil jeg forklare.

 

Personligt, så vil jeg meget gerne hjælpe almindelige mennesker med de problemer de har f.eks. med afgørelser, dokumenter m.m.,  og de gange hvor ankestyrelsen har givet mig ret i en sag, har glædet mig, men også gjort mig trist. Hvorfor er fejlen opstået?

Jeg har lige fået endnu en sag tilbage fra Ankestyrelsen med medhold, og den bliver så en uventet stor udgift for kommunen, men til glæde for borgeren. Jeg siger aldrig, at vi har vundet eller tabt en sag, for sager er alle begrundet i et regelsæt og regelsæt kan læses forkert, og det er ikke en sportskamp, men alene et spørgsmål om regler og praksis.

Slet ikke alle der er utilfredse med en afgørelse har ret i deres utilfredshed. Som altid, så er der i 7 ud af ti sager intet galt, men sommetider svigter forklaringen eller også taler vi om en borger der ikke vil forstå en sag, uanset hvor meget der forklares - tro mig sidste slags borgere eksisterer, men der er ikke mange. Jeg har ondt af dem når jeg møder dem for de slipper aldrig den sag de er utilfredse med. Hvornår må det offentlige opgive at forklare (maks tre gange med samme spørgsmål), og svaret er aldrig eller meget sent. Og sådan er det for mig også, men jeg skal skrive en regning ud, og vi har lige regnet ud at min betaling for sagerne er under ½ af det udfakturerede beløb.

Tænk på , at ordene "rimelig" og "væsentlig", hvordan kan man forstå den værdi der lægger i dem på samme måde. Et eksempel: der hvor jeg bor er to biler nødvendige for at få hverdagen til at fungere, har jeg så ret til § 114 bil? Nej, der er meget andet der skal tænkes med, og det er svært.

Desværre så beskriver dette virkeligheden i at behandle spørgsmål for private fremfor offentlige myndigheder.

Jeg modtager dog stadigvæk gerne sager fra private, men opfordrer til at dette jeg lige har skrevet her læses. Jeg vil gerne hjælpe alt det jeg kan og til det yderste, men aldrig råder jeg ude i et område hvor regler og praksis ikke længere rækker. I modsætning til advokater, så er jeg nød til at have denne grænse, og jeg fungerer vel mest som borgerrådgiver, men selvfølgelig er jeg super loyal overfor de kunder jeg har. 

 

 

Helt nyt! Ligebehandlingssager, alder, køn, etnisk eller lignende.

Se nederst et opslag jeg render rundt og sætter op på opslagstavler.

 

Din egen jurist med forstand på det sociale og beskæftigelses rettede område og på jura i al almindelighed.

Har du en afgørelse fra det offentlig som du finder forkert, så lad mig kikke på den. Det er billigt og det er hurtigt. Jeg hjælper og støtter dig i din klage.

Eller skal du til et møde du finder ubehageligt, så tag  mig med til støtte.

Eller synes du at lægekonsulentens rolle er at tryne dig, så bed mig tjekke oplysningerne.

Eller forstår du ikke et brev du har fået fra advokat eller andre steder fra, så lad mig råde.

 

 

Rådgivning til private tilbydes. Lynhurtig svar - fra dag til dag, eller oftest hurtigere.

Jeg leverer en præcis konklusion og gennemgang af den sag du er utilfreds med. Jeg fortæller dig hvad du kan gøre med sagen. Jeg laver den bedste klageskrivelse for dig. 

Jeg deltager i møder til din sikkerhed og til din lettelse, alle typer møder.

Skriv/ring. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 40861028

Jeg har mere end 30 års erfaring med offentlige afgørelser som sagsbehandler, klageinstans, og som sagsbehandler, underviser m.m.

 

Tilbud. Jeg gennemgår en sag du er utilfreds med og kommer med min vurdering og eventuel forslag til hvad du videre kan gøre. 

Kan/Skal du klage! Bedste klage skrives.

Pris Kr. 395,00 + moms.= kr. 493,75.

 

Jeg er klar over, at mange nye regler, har kappet meget af mine potentielle kunders økonomi, så jeg tilbyder at knække regningen over i bidder efter aftale, dog ikke mindre end 1 times omkostninger pr. mdr.

Tænk at advokater, som er et alternativ til mig, jeg har blot mere erfaring på det sociale område, koster mere end kr. 2500 plus moms pr. time.

 

 

Jeg har dog kendskab til mange andre områder og almindelige civilretlig jura som køb, leje og andet.

Skulle jeg mod forventning ikke have mulighed for at hjælpe, på grund af hvilket område det drejer sig om, så er henvendelsen gratis.

Jeg gennemgår din sag fra dag til dag. Du skal ikke vente på Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstid, jeg kan give et godt svar. Jeg laver de bedste klageskrivelser, så hvis du vil maksimere dine muligheder for at få medhold, så bør du kontakte mig.

 

Opslag til opslagstavle, så du altid husker hvor hjælpen kan fåes:

 

kopier/print og klip her____________________________________________________________

 

 

OVERGAARD  40861028 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Den sociale jurist, din sociale jurist med hurtig retshjælp eller din husjurist. Mange års erfaring.

Almindelig jura. Afgørelser fra kommune. Lægekonsulents udtalelser. Beskæftigelse og kontanthjælpsreformen, Fleksjob/fastholdelsesfleksjob, pension/seniorførtidspension, serviceloven, biler/boligændring, merudgifter børn/voksne. Sygedagpenge. Professionel bisidder. Ligebehandlingssager og mere. Speciale klager, få skrevet den bedst mulige klage.

Små priser kr. 493,75 pr. sag til vurdering (en times arbejde).

40861028 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

________________________________________________________________________

 

 

Desuden kan jeg være familiens jurist her og nu pr. telefon. Står du i køen ved en butik og du føler dig snydt (igen), så ring, dog kun mod forudgående aftale med mig. Abonnér på familiens hurtige jurist og husk det er små priser.

 

Skriv/ring. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 40861028