Kaj Overgaard:

 Den sociale jurist.

Jeg har mere end 30 års erfaring på det beskæftigelsesretlige, socialretlige og forvaltningsretlige område.

Har arbejdet i Det Sociale Nævn (amtsankenævnet),

Har været leder (forsikringschef) af a-kasse,

Har været lektor på sociale højskoler, primært efteruddannelse.

Fuldmægtig i flere amter og kommuner, og sidst Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune, Viborg Kommune og en del mere.

Er praktiker på beskæftigelsesområdet og lov om social service.

Siden 1999 har jeg arbejdet en del med sager om bevilling af bilstøtte efter lov om social service § 114 og boligændringer/skift efter § 116. Jeg har hele tiden ydet rådgivning på alle andre socialretlige områder.